G2 Gimbal V2.2主程序发布!免费更新…

 • G2 Gimbal V2.2主程序发布!免费更新…

  前往更新网页
  点我下载G2 Gimbal V2.2主程序
         
           
  G2Gimbal V2.2更新特点

  1.提升云台工作稳定性。

  2.降低控制板与马达工作温度,改善图传影像不稳问题。
  更新注意事项
  1.G2 Gimbal V2.2主程序需搭配APS-M V2.0版本以上主程序。
  2.G2 Gimbal V2.2主程序需搭配Gimbal V2.2版本计算机操作接口。
  3.iOS手机/平板需搭配V2.1版手机接口。